המשחק "חוויות" מכיל 52 קלפי תחושות מאויירים + קובית זמן

המשחק מתנהל על ידי כך ששולפים קלף רגש ומגלגלים את קוביית,

כעת על המשתתף לשתף בחווויה הקשורה ברגש ובזמן שנבחרו.

© 2019Hilit Koren